Växtnäringsbehov

Äpplen och päron kallas också för kärnfrukt, gödselupptaget för kärnfrukter liknar varandra, se tabell 1.Äpplen och päron kallas också för kärnfrukt, gödselupptaget för kärnfrukter liknar varandra, se tabell 1.

Tabell 1: Gödslingsnorm i bärande år.

 

N

P

K

Ca

Mg

Äpple

70-130*

10-20

80-130

40-60

12-15

Päron

80-140*

10-20

80-150

40-60

12-15

*Med underväxt av gräs, ökar N behovet med 30-50 kg/Ha

 

Tabell 2: Bortförsel av makronäring i en etablerad äppelodling

 

Ton frukt per hektar

Näringsämne

0 ton

10 ton

20 ton

30 ton

40 ton

Kväve (N)

30

40

52

65

80

Kalium (K)

20

45

72

100

130

Kalcium (Ca)

10

21

33

46

60

Fosfor (P)

3

5

8

12

16

Magnesium (Mg)

6

7

10

12

16

Svavel (S)

16

18

20

22

25

 

Näringsbalans f r o m blomning- juni: N:P:K:Mg – 16:2:13:2

Näringsbalans f r o m juli- skörd: N:P:K:Mg – 16:2:20:2 

Grundgödsling före nyplantering

  • Låt en AL-analys ligga till grund för gödslingen.
  • Näringsämnena ska brukas ner i marken.
  • Fosfor är viktigt för att få ett välförgrenat rotsystem.
  • Kalium är viktigt för trädets vattenbalans och avmognad.
  • Kalcium i form av kalkning höjer jordens pH-värde och basmättnadsgrad.