Droppbevattning med näringslösning

Droppbevattning kan med fördel användas som gödslingsmetod.

Dels kan 100% av växtnäringen bestå av vattenlösligt gödsel, eller så väljer man att kompletteringsgödsla genom droppbevattning. Unika® Plus kan tillexempel ersättas av Krista-K® Plus som ett vattenlöslig alternativ.YaraTera® Calcinit är en vattenlöslig alternativ till YaraLiva® Kalksalpeter. Gödsling kan även ske med ett fullgödselmedel som t.ex. YaraTera Kristalon™. Kristalon™ innehåller NPK, Mg, S samt mikronäring.

För att sänka pH-värdet i jorden är ammoniumhalten i gödselmedlet viktigt. Ju större mängd ammonium det finns i gödselmedlet, desto mer sänks pH-värdet i jorden.

YaraTera Kristalon Scarlet innehåller inget ammonium och ska användas då pH-värdet i jorden är under pH 6. YaraTera Kristalon Scarlet är svagt pH-höjande.

Vid ett pH-värde i jord över pH 7 kan till exempel YaraTera Kristalon Purple väljas då det innehåller mer ammonium och har en pH sänkande effekt. I vanliga fall är YaraTera Kristalon Indigo och YaraTera Kristalon SUPER Red mycket lämpligt till fruktodling.

Ett exempel av en gödselplan med gödselvattning och fastgödsling visas i tabell 3.

Tabell 3. Exempel på en kombinerad gödselplan till äppelodling i Sverige. Fastgödsel samt gödselvattning.

Månad

Vecka

Gödsel

Kg/ha

N kg/ha

P kg/ha

K kg/ha

Ca kg/ha

Mg kg/ha

Norm

 

 

 

70-130

10-20

80-130

40-60

12-15

April

 

Promagna 11-5-18*

300

33

14

53

 

5

Juni

22

YaraTera Calcinit

40

6,2

 

 

7,6

 

Juni

23

YaraTera
Kristalon Indigo

40

3,4

2

9,9

 

2,3

Juni

24

YaraTera Calcinit

40

6,2

 

 

7,6

 

Juni

25

YaraTera Kristalon Indigo

40

3,4

2

9,9

 

2,3

Juni

26

YaraTera Calcinit

40

6,2

 

 

7,6

 

Juli

27

YaraTera Kristalon Indigo

40

3,4

2

9,9

 

2,3

Juli

26

YaraTera Calcinit

40

6,2

 

 

7,6

 

Juli

29

YaraTera Kristalon Indigo

40

3,4

2

9,9

 

2,3

Juli

30

YaraTera Calcinit

40

6,2

 

 

7,6

 

Augusti

31

YaraTera Kristalon Indigo

40

3,4

2

9,9

 

2,3

Summa

 

 

 

81

24

102

38

13

Summa gödsel per ha/år

 

300 kg YaraMila Promagna

200 kg YaraTera Kristalon Indigo

200 kg YaraTera Calcinit

 

 

 

 

 

*Vid P-AL klass 5 bör man minska på fosfor (P) mängden, och kan ersätta en del Promagna och/eller Kristalon med Krista K-Plus.

En tillsats av salpetersyra i blandningskärlen sänker pH-värdet. Salpetersyra 53 % innehåller 15,8 vikt -% N.

Tänk på att eventuella bladgödslingar samt ureasprutningar efter skörd påverkar den totala mängden näring och då speciellt kväve (N).