Bladgödsling

Bladgödsling av frukt är viktigt för att uppnå klass 1 frukt med bra lagringspotential.

Bor och Zink är viktig att tillföra före och efter blomningen för att få en bättre fruktsättning.

YaraVita® Bortrac och Zintrac kan kombineras i sprutan. Mangan är viktig att bladgödsla med innan blomningen, eftersom kalla jordar på våren begränsar tillgängligheten av mangan till rötterna.

Det är vanligt att tillsätta Krista® MAP och Urea till tankblandningen. Ammoniumfosfat fungerar för att sänka pH värdet av sprutvätskan och urea som vätmedel för ett grönare bladverk.

Lagringsdugligheten ökar mycket genom att bladgödsla med kalcium 7 till 14 dagar från kronbladfall upp till 1 vecka förre skörd. Den mest effektiva och säkra formen av kalcium är YaraVita® Stopit.

Kombinationen av fosfor och kalcium i YaraVita® Seniphos har sedan 90-talet visat på både ökad skörd och  förbättrad kvalitet på frukt och bär. Nyckeln är att fosfor och kalcium används som byggstenar i cellväggarna och ger en fastare cellstruktur och därmed ett bättre skydd mot sjukdomar, främst svamp. Dessutom ger en behandling 4 veckor innan skörd en bättre rödfärgning.