Underhållsgödsling varje år

Jordanalys enligt AL-metoden görs före plantering och därefter vart 3-5 år. Som driftsanalys används Spurway-analys en eller flera gånger årligen, och kompletteras med en bladanalys i början av juni.

Gödslingen ska anpassas efter grundstam, jordart och fruktsort. En svagare grundstam behöver mer N än en kraftig grundstam.

Vårgiva av fastgödsel

Normalt ges 60 kg/ha rent kalium cirka 5 veckor innan förväntad blomning. Det betyder en giva på 300 kg YaraMila® Promagna 11-5-18 eller 8-5-19 per hektar. Kalium kan även tillföras som ren kaliumprodukt, men kräver då kontroll om mikronäring måste tillföras. Kaliumklorid ska inte användas, eftersom klor skadar fruktträdens rotsystem.

Sommargiva

Givans storlek beror på hur stor den kommande skörden beräknas bli.

  • I maj/juni: en 100-200 kg/ha YaraLiva® Kalksalpeter eller YaraLiva® Nitrabor kan ges om skörden förväntas blir stor.
  • Juli/augusti: 1 eller 2 gånger 150 kg Unika™ Plus. På så sätt tillförs kväve och kalcium eller kalium i lättlöslig form. Nitratet ökar upptagningshastigheten av kalium och kalcium.