YaraTera KRISTA K PLUS

YaraTera KRISTA K PLUS

Vattenlösligt kristallint kaliumnitrat (KNO3) för näringsbevattning.

YaraTera KRISTA K PLUS (NK 14-38) är ett vattenlösligt kväve- och kaliumgödselmedel som är speciellt anpassat för en rad trädgårdskulturer och potatisodling. Produkten är kristallin och löses snabbt i vatten. Kan användas till alla typer av näringsbevattning såsom droppbevattning, gödselvattning och spridarbevattning.

Fysikalisk form: Kristallin

Emballage: Säck 25 kg (48/pall)