YaraLiva NITRABOR

YaraLiva NITRABOR

Nitrabor är detsamma som Kalksalpeter men med tillsats av 0,3 % bor (B). Används främst till kompletteringsgödsling i borkrävande kulturer, t ex flera grönsaks- och bärkulturer.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.

Basverkan: Svagt basiskt

Volymvikt: 1,1

Emballage: Säck 600 kg