Råd för bästa kvalitet och avkastning

Två män diskuterar potatisskörden

Gödsling till potatis måste planeras noga, eftersom växtnäringstillgången liksom balansen mellan de olika växtnäringsämnena inverkar både på avkastning och på kvalitet.

Gödslingsråd för potatis

Se om din potatis har bristsymtom

Identifiera om din potatis lider av näringsbrist och ta reda på hur du kan åtgärda det. Välj ett näringsämne nedan för att lära mer om symtomen vid brister och vilken effekt det har på tillväxt och utveckling.