Åkerböna i fält

Ärt- och bönväxter behöver inte kvävegödslas eftersom kvävefixerande bakterier finns på rötterna. Däremot tar ärter och bönor upp relativt mycket kalium jämfört med spannmål.

Gödslingsråd för ärter och åkerbönor

Bättre gödslingsbeslut med rätt information

Yara har utvecklat olika tjänster och verktyg för att hjälp dig till rätt beslut när det gäller gödsling, för att maximera din skörd och din ekonomi. Här är några av verktygen för spannmål!