Gödslingsråd för jordgubbar

Jordgubbar kan odlas traditionellt på marken med prillad gödning eller på mer eller mindre avancerat sätt med gödselvattning, allt från upphöjda plastlister på marken till rännor med substrat i traditionellt växthus. Idag rekommenderas att odla jordgubbar med gödselvattning och det bästa är att odla i table-top och rännor i plasttunnel eller växthus. Med gödselvattning kan man tillföra växtnäring och vattna med kompletta näringslösningar under hela växtsäsongen.

Traditionell odling på friland

Jordgubbar ska gödslas med granulerad NPK-gödning kompletterat med kalksalpeter.

Yara rekommenderar klorfri YaraMila ProMagna 11-5-18 eller YaraMila ProMagna 8-5-19 samt YaraLiva kalksalpeter eller YaraLiva Nitrabor (kalksalpeter med bor).

Mängden gödning beror på sort, förväntad skörd, planteringstidpunkt, jordart m.m.  Jordanalys bör tas innan man gör en slutlig gödslingsplan.

För att reducera urlakning och säkerställa att plantorna har tillräckligt med näring genom hela växtsäsongen, bör gödningen fördelas under säsongen.

I modern jordgubbsodling är det viktigt att man inte övergödslar med kväve. För att säkerställa smak och bättre hållbarhet ska kaliummängden ökas under kartutvecklingen. Efter blomningen och fram till hösten är det viktigt med tillräcklig mängd med fosfor och kalium för att säkra blombildningen. Ökad mängd av kalcium kommer att stärka cellbildningen och därmed förebygga gråmögel.

Gödsling med mikronäring kan vara nödvändigt. Se avsnittet med bladgödning. Speciellt bor, zink, järn och mangan är viktigt för jordgubbar.
Rekommenderat växtnäringsbehov till jordgubbar är:

  N P K Mg Ca
Kg/ha 50-80 15-20 100-120 10-15 30-50

Gödslingsförslag:
ProMagna 11-5-18/ProMagna 8-5-19 ges med 150-350 kg/ha på våren och med 250 kg/ha omedelbart efter skörd. Kalksalpeter/Nitrabor tillförs två gånger med 150 kg/ha mellan blomning och skörd.

Niels med gurkor
Niels med gurkor

Välkommen att kontakta oss för råd om gödslingsrecept

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.

Se om dina jordgubbar har bristsymtom

Identifiera om dina jordgubbar lider av näringsbrist och ta reda på hur du kan åtgärda det. Välj ett näringsämne nedan för att lära mer om symtomen vid brister och vilken effekt det har på tillväxt och utveckling.