Kalciumbrist förvärras av

  • Sura jordar
  • Sandiga eller lätta jordar (utlakning)
  • Sura organogena jordar
  • Torra förhållanden
  • Frukter med hög halt kväve eller kalium

Kalcium är viktigt för

  • Starka plantor
  • Friskare plantor
  • Ger en planta som är mer motståndskraftig mot låga temperaturer
  • Fastare bär
  • Förbättrar lagringskvalitet och hållbarhet