Borbrist förvärras av

 • Sandiga jordar
 • Basiska jordar
 • Jordar med låg mullhalt
 • Höga kvävenivåer
 • Höga kalciumnivåer
 • Kylig och våt väderlek
 • Torkperioder

Bor är viktigt för

 • Starka och friska plantor
 • B ökar resistens mot kall väderlek
 • Förbättrar blomning och fruktsättning
 • Reducerar antal missbildade bär