Mangan- och zinkbrist förvärras av

  • Organogena jordar
  • Högt pH
  • Fosforrika jordar
  • Höga fosforgivor
  • Kylig och våt väderlek

Zink är viktigt för

  • Bättre skördeutveckling
  • Ökad skörd
  • Bättre bärkvalitet