Järnbrist förvärras av

  • Högt pH
  • Vattensjuka marker
  • Kalkrika jordar
  • Jordar med hög andel koppar, mangan eller zink

Järn är viktigt för

  • Starkare plantor
  • Friskare plantor
  • Ökar motståndskraften mot låga temperaturer