Fosforbrist förvärras av

  • Sur eller väldigt basisk (kalkrik) jord
  • Låg halt av organiskt material
  • Kalla eller blöta förhållanden
  • Grödor med dåligt utvecklade rotsystem

Fosfor är viktigt för

  • Starkare och friskare plantor med större motståndskraft mot låga temperaturer
  • Större bär
  • Höjer effekten av svampmedel
  • Minskar förekomsten av gråmögel
  • Fastare bär med bättre lagringskvalitet
  • Ger längre hållbarhet