YaraVita SENIPHOS

YaraVita SENIPHOS

YaraVita Seniphos är ett koncentrerat bladgödselmedel med en hög halt av lättupptaglig fosfor och kvalitetshöjande kalcium.

Näringsinnehåll (g/l):

N 39, P 135, Ca 40

YaraVita Seniphos kan blandas med många växtskyddsprodukter. För mer information om blandbarhet, se www.tankmix.com. Tankmix finns som också som app för mobiltelefoner. Läs mer under Hjälpmedel och Garantier.

Fysikalisk form: Lösning

Emballage: 10, 210 liter

Morötter

Morötter: 5 l/ha. Gör 2 till 3 behandlingar med 7 till 10 dagars intervall, när grödan är 15 cm hög. Speciellt när våren och försommaren är kalla. Vatten mängd: 200 l/ha.

Blomkål

Blomkål: 2 till 3 behandlingar vid tillväxtpunktens sträckning till begynnande huvudbildning, Särskilt vid låg jordtemperatur på våren/försommaren. Upprepning var 7 till 14 dag. Vattenmängd: 75 till 200 l/ha.

Morötter

Morötter: 5 l/ha. Gör 2 till 3 behandlingar med 7 till 10 dagars intervall, när grödan är 15 cm hög. Speciellt när våren och försommaren är kalla. Vatten mängd: 200 l/ha.

Blomkål

Blomkål: 2 till 3 behandlingar vid tillväxtpunktens sträckning till begynnande huvudbildning, Särskilt vid låg jordtemperatur på våren/försommaren. Upprepning var 7 till 14 dag. Vattenmängd: 75 till 200 l/ha.