Mangan- och zinkbrist förvärras av

  • Organogena jordar
  • Sandiga jordar
  • Högt pH
  • Kylig och våt väderlek
  • Lätta och porösa jordar

Mangan är viktigt för

  • Starkare plantor
  • Friskare plantor
  • Ökar motståndskraften mot låga temperaturer