YaraVita MANTRAC PRO

YaraVita MANTRAC PRO

YaraVita Mantrac Pro är ett högkoncentrerat och flytande bladgödselmedel med mycket god manganeffekt.

Näringsinnehåll (g/l):

Mn 500, N 69

Produkten tas snabbt upp av grödan och har god långtidsverkan.

YaraVita Mantrac Pro kan blandas med många växtskyddsprodukter. För mer information om blandbarhet, se www.tankmix.com. Tankmix finns som också som app för mobiltelefoner. Läs mer under Hjälpmedel och Garantier.

Fysikalisk form: Suspension

Emballage: 5 liter

Bönor

Bönor: 0,5-1,0 l/ha från 4-6 blad (10 cm-15 cm höjd) till begynnande blomning. Vattenmängd 150-200 l/ha.

Kålväxter

Kålväxter: 1,0-2,0 l/ha vid tillräcklig bladyta. Upprepad behandling kan behövas med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd 200-500 l/ha.

Morötter

Morötter: 1,0-2,0 l/ha vid tillräcklig bladyta. Upprepad behandling kan behövas med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd 200 l/ha

Blomkål

Blomkål: 1 l/ha från 4 bladstadiet. Vid måttliga till allvarliga bristsymtom, upprepa behandlingarna var 10 till 14 dag. Vatten mängd: 30 till 200 l/ha.

Stråsäd

Stråsäd: 0,5-1,0 l/ha i 3-bladsstadiet till 2-nodsstadiet (Stad. 13-32). 1,5-2,0 l/ha vid stark brist. Upprepa behandlingen efter 8-12 dagar. 0,5-1,5 I/ha i höstsäd redan på hösten kan vara motiverat. Vattenmängd 100-200 l/ha.

Grönytor

Grönytor, Vallar: 0,5-1,0 l/ha tidig vår när tillväxten startat. Vid stark brist upprepas behandlingen med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd 200 l/ha.

Vall (betesvall)

Grönytor, Vallar: 0,5-1,0 l/ha tidig vår när tillväxten startat. Vid stark brist upprepas behandlingen med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd 200 l/ha.

Purjolök

Purjolök: 1,0-2,0 l/ha vid tillräcklig bladyta. Upprepad behandling kan behövas med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd 200 l/ha.

Sallad

Sallad (friland): 0,8-1,0 l/ha tillförs så snart det finns en tillräcklig bladyta. Upprepad behandling kan behövas med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd: 500 l/ha.

Lök

Lök: 1,0-2,0 l/ha vid tillräcklig bladyta. Upprepad behandling kan behövas med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd 200 l/ha.

Päron

Päron: 1,0-1,5 l/ha från knoppsprickning till ballongstadiet, samt då blombladen faller. Upprepa behandlingen efter 10-14 dagar. Vattenmängd 200 l/ha.

Bönor

Bönor: 0,5-1,0 l/ha från 4-6 blad (10 cm-15 cm höjd) till begynnande blomning. Vattenmängd 150-200 l/ha.

Kålväxter

Kålväxter: 1,0-2,0 l/ha vid tillräcklig bladyta. Upprepad behandling kan behövas med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd 200-500 l/ha.

Morötter

Morötter: 1,0-2,0 l/ha vid tillräcklig bladyta. Upprepad behandling kan behövas med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd 200 l/ha

Blomkål

Blomkål: 1 l/ha från 4 bladstadiet. Vid måttliga till allvarliga bristsymtom, upprepa behandlingarna var 10 till 14 dag. Vatten mängd: 30 till 200 l/ha.

Stråsäd

Stråsäd: 0,5-1,0 l/ha i 3-bladsstadiet till 2-nodsstadiet (Stad. 13-32). 1,5-2,0 l/ha vid stark brist. Upprepa behandlingen efter 8-12 dagar. 0,5-1,5 I/ha i höstsäd redan på hösten kan vara motiverat. Vattenmängd 100-200 l/ha.

Grönytor

Grönytor, Vallar: 0,5-1,0 l/ha tidig vår när tillväxten startat. Vid stark brist upprepas behandlingen med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd 200 l/ha.

Vall (betesvall)

Grönytor, Vallar: 0,5-1,0 l/ha tidig vår när tillväxten startat. Vid stark brist upprepas behandlingen med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd 200 l/ha.

Purjolök

Purjolök: 1,0-2,0 l/ha vid tillräcklig bladyta. Upprepad behandling kan behövas med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd 200 l/ha.

Sallad

Sallad (friland): 0,8-1,0 l/ha tillförs så snart det finns en tillräcklig bladyta. Upprepad behandling kan behövas med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd: 500 l/ha.

Lök

Lök: 1,0-2,0 l/ha vid tillräcklig bladyta. Upprepad behandling kan behövas med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd 200 l/ha.

Päron

Päron: 1,0-1,5 l/ha från knoppsprickning till ballongstadiet, samt då blombladen faller. Upprepa behandlingen efter 10-14 dagar. Vattenmängd 200 l/ha.