Kopparbrist förvärras av

  • Organogena jordar
  • Sandiga jordar
  • Höga kvävegivor

Koppar är viktigt för

  • Beståndsdel i enzymer
  • Viktigt för fotosyntes och fenolmetabolism i växter
  • Reglering av fria radikaler inuti celler
  • Förebygger svampsjukdomar