Magnesiumbrist förvärras av

  • Sandiga jordar
  • Sura jordar
  • Kaliumrika jordar
  • Höga kaliumgivor
  • Kylig och våt väderlek

Magnesium är viktigt för

  • Förbättrad fotosyntes
  • Grönt, friskt bladverk
  • Minskad gulfärgning på äldre blad