POLYSULPHATE

POLYSULPHATE

Polysulphate™ är klorfattig och anpassad för potatis och grönsaker. Den innehåller samma näringsämnen som kalimagnesia, dvs kalium, magnesium och svavel, samt dessutom kvalitetshöjande kalcium. Polysulphate ger även en kostnadseffektiv svavelgödsling till baljväxter och till ekologisk vallodling. Produkten har en kornstorlek mellan 2-4 mm och är spridbar upp till 36 m med centrifugalspridare.

Polysulphate är tillåten att använda i KRAV-certifierad produktion och ekologisk produktion enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 samt Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008. Granskning är utförd av Kiwa Sverige AB.

Volymvikt: 1,5 kg/l
Fysikalisk form: Kornad
Emballage: 750 kg säck
Låg klorhalt