YaraVita ZINTRAC

YaraVita ZINTRAC

YaraVita Zintrac är ett högkoncentrerat och flytande bladgödselmedel

Näringsinnehåll:

Zn 700 g/l

Produkten tas snabbt upp av grödan och har god långtidsverkan.

YaraVita Zintrac kan blandas med många växtskyddsprodukter. För mer information om blandbarhet, se www.tankmix.com. Tankmix finns som också som app för mobiltelefoner. Läs mer under Hjälpmedel och Garantier.

Fysikalisk form: Suspension

Emballage: 5 liter

Morötter

Morötter: 1 l/ha när grödan är 15 cm hög. Vid måttliga till höga bristsymtom upprepas behandlingen efter 10 till 14 dagar. Vatten mängd: 200 l/ha.

Blomkål

Blomkål: 1 till 2 l/ha vid 4 till 9 bladstadiet. Vattenmängd: 30 till 500 l/ha.

Stråsäd

Stråsäd: 1 l/ha i 200 l vatten från begynnande bestockning till 1-nodstadiet (stadium 20-31).

Körsbär

Körsbär: 1-2 l/ha vid knoppsprickning samt 0,5 l/ha efter blomning. På hösten efter skörd behandlas med 1-2 l/ha. Denna höstbehandling görs i god tid före bladfall. Vattenmängd: 200 l/ha.

Vall (betesvall)

Betesvall: 1 l/ha i 200 l vatten när vallen är ca 15 cm hög. Vid stark brist bör behandlingen upprepas med ovanstående dos. För fullständigt näringsupptag bör djuren ej beta tidigare än 10 dagar efter behandling.

Vall (Ensilage / hö)

Slåttervall: 1 l/ha i 200 l vatten när vallen är ca 15 cm hög. Vid stark brist bör behandlingen upprepas före varje skörd då vallen är ca 15 cm. För fullständigt näringsupptag bör behandling ske minst 10 dagar före slåtter.

Purjolök

Gräslök: 1 l/ha två veckor efter omplantering eller om direktsådda grödor, när grödan är 15 cm hög. Vid behov upprepa behandlingen efter 10-14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha.

Lök

Gräslök: 1 l/ha två veckor efter omplantering eller om direktsådda grödor, när grödan är 15 cm hög. Vid behov upprepa behandlingen efter 10-14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha.

Päron

Päron: 1-2 l/ha vid knoppsprickning samt 0,5 l/ha efter blomning. På hösten efter skörd behandlas med 1-2 l/ha. Denna höstbehandling görs i god tid före bladfall. Vattenmängd: 200 l/ha.

Plommon

Plommon: 1-2 l/ha vid knoppsprickning samt 0,5 l/ha efter blomning. På hösten efter skörd behandlas med 1-2 l/ha. Denna höstbehandling görs i god tid före bladfall. Vattenmängd: 200 l/ha.

Morötter

Morötter: 1 l/ha när grödan är 15 cm hög. Vid måttliga till höga bristsymtom upprepas behandlingen efter 10 till 14 dagar. Vatten mängd: 200 l/ha.

Blomkål

Blomkål: 1 till 2 l/ha vid 4 till 9 bladstadiet. Vattenmängd: 30 till 500 l/ha.

Stråsäd

Stråsäd: 1 l/ha i 200 l vatten från begynnande bestockning till 1-nodstadiet (stadium 20-31).

Körsbär

Körsbär: 1-2 l/ha vid knoppsprickning samt 0,5 l/ha efter blomning. På hösten efter skörd behandlas med 1-2 l/ha. Denna höstbehandling görs i god tid före bladfall. Vattenmängd: 200 l/ha.

Vall (betesvall)

Betesvall: 1 l/ha i 200 l vatten när vallen är ca 15 cm hög. Vid stark brist bör behandlingen upprepas med ovanstående dos. För fullständigt näringsupptag bör djuren ej beta tidigare än 10 dagar efter behandling.

Vall (Ensilage / hö)

Slåttervall: 1 l/ha i 200 l vatten när vallen är ca 15 cm hög. Vid stark brist bör behandlingen upprepas före varje skörd då vallen är ca 15 cm. För fullständigt näringsupptag bör behandling ske minst 10 dagar före slåtter.

Purjolök

Gräslök: 1 l/ha två veckor efter omplantering eller om direktsådda grödor, när grödan är 15 cm hög. Vid behov upprepa behandlingen efter 10-14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha.

Lök

Gräslök: 1 l/ha två veckor efter omplantering eller om direktsådda grödor, när grödan är 15 cm hög. Vid behov upprepa behandlingen efter 10-14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha.

Päron

Päron: 1-2 l/ha vid knoppsprickning samt 0,5 l/ha efter blomning. På hösten efter skörd behandlas med 1-2 l/ha. Denna höstbehandling görs i god tid före bladfall. Vattenmängd: 200 l/ha.

Plommon

Plommon: 1-2 l/ha vid knoppsprickning samt 0,5 l/ha efter blomning. På hösten efter skörd behandlas med 1-2 l/ha. Denna höstbehandling görs i god tid före bladfall. Vattenmängd: 200 l/ha.