YaraTera REXOLIN APN

YaraTera REXOLIN APN

Kelaterade mikronäringsämnen (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn), framförallt för näringsbevattning.

Samtliga mikronäringsämnen utom järn är kelaterade som EDTA. Järn är kelaterat som Fe-DTPA.

Produkterna i Rexolin-sortimentet används för att ge kompletterande mikronäring vid all form av näringsbevattning såsom droppbevattning, gödselvattning och spridarbevattning. Kan även användas till bladgödsling samt jordgödsling.

Fysikalisk form: Pulver

Emballage: 5 kg (4/kartong)