Gödselvattning av jordgubbar


Det finns många jordgubbssorter. I teorin har varje sort sitt eget behov av växtnäring, men i praktiken kan samma gödselrecept med få justeringar användas till de flesta sorter.

Jordgubbsplantan har i grunden behov av två olika gödslingsrecept. Ett recept ska användas från det att tillväxten börjar på våren och fram till begynnande blomning och det andra receptet ska användas från blomning och fram till att skörden är avslutad. Den första gödslingsplanen kallas för den ”vegetativa planen” och den andra för den ”generativa planen”.

Den vegetativa planen har ett lågt K/N-förhållande på cirka 1,1, medan den generativa har ett högt K/N-förhållande på cirka 1,7. Yara har gödslingsnormer för alla kulturers odlingsfaser och hjälper gärna till med gödslingsrecept för just dina kulturer.

Till jordgubbar rekommenderar Yara att man som utgångspunkt använder YaraTera Kristalon Indigo, YaraTera Kristalon Super Orange, YaraTera Kristalon Super Red och YaraTera Kristalon Scarlet.

Rätt pH

Rätt pH i torven (eller alternativt odlingssubstrat) är mycket viktigt. pH i utgående lösning bör alltid ligga mellan 5,5 och 5,8. Har man mycket bikarbonat (HCO3-) i råvattnet, ska man använda en del salpetersyra för att uppnå rätt pH i utgående lösning. Det kan vara nödvändigt att tillföra en mycket begränsad mängd ammoniumkväve för att upprätthålla rätt pH i torven. Om man väljer att själv blanda gödning rekommenderar Yara att använda YaraTera Amnitra (ammoniumnitrat) för att justera pH.

Har du koll på pH?

Gödslingsrecept till jordgubbar kan naturligtvis också sammansättas utifrån de enkla YaraTera Krista- produkterna samt YaraTera Rexolin APN, chelaterad mikroblandning. 

Oavsett om man väljer en lösning med YaraTera Kristalon eller en lösning med YaraTera Krista-produkter, måste man använda sig av minst två stamlösningskärl. I det andra kärlet ska man använda YaraTera Calcinit kalciumnitrat (kalksalpeter). Kvävebalansen och K/N- förhållandet justeras genom att reglera det inbördes förhållandet mellan de två stamlösningskärlen.

Baserat på råvattenanalyser från just ditt företag hjälper Yara dig gärna att göra gödslingsrecept för dina jordgubbar.

Niels med gurkor
Niels med gurkor

Välkommen att kontakta oss för råd om gödslingsrecept

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.