Speciella tips


För att undvika järnbrist rekommenderar Yara att tillsätta 0,5 mg EDDHA 6 %-ig järnchelat per liter gödselvatten. Yara rekommenderar YaraTera Rexolin Q48.

Mjöldagg är ofta ett stort problem i jordgubbar. Försök samt praktisk erfarenhet har visat att bladgödsling med kisel i form av Actisil kan förebygga mjöldagg, ge starkare plantor och öka skörden. Actisil innehåller förutom kisel även kolin, som naturligt stärker växtcellerna. Jordgubbsplantorna tar upp kisel och kolin genom bladen.
Behandling med Actisil ska ske från blomning. Det rekommenderas 4 behandlingar med 10 dagars mellanrum. Dosering är 0,4 liter per ha per gång.

Vetenskapliga försök i Holland har visat, att polyfosfat har positiv effekt på jordgubbar med följande fördelar:

  • Bättre och starkare rotsystem med ökad upptagning av speciellt kalcium och magnesium
  • Förebygger svampsjukdomar
  • Starkare plantor och snabbare tillväxt
  • Enhetliga plantor
  • Mörkare blad och inga bristsymptom
  • Friskare och mera motståndskraftiga plantor
  • Ökad produktion såväl kvantitativt som kvalitativt

Yara säljer ett polyfosfat med en helt unik kedjelängd, som säkerställer att alla fördelar med polyfosfat uppnås. Produkten säljs som Super FK och marknadsförs som

  • YaraTera Super FK 30 

YaraTera Super FK 30 innehåller 8,2 % fosfor och 5,2 % kalium. Produkten är pH-neutral och är enkel att använda tillsammans med YaraTera Kristalon. YaraTera Super FK 30 lägger man i stamlösningskärlet med fosfor, kalium, magnesium och mikrogödning.

Super FK-produkten håller samtidigt bevattnings- och droppsystem helt rena. 

Stärk dina plantor och öka avkastningen – med polyfosfat

 

(hänvisning till Yara service och hjälp till gödslingsrecept)

 

Niels med gurkor
Niels med gurkor

Välkommen att kontakta oss för råd om gödslingsrecept

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.