Bladgödsling


Odling av jordgubbar på friland kräver oftast en komplettering av bladgödsling för att uppnå en hög skörd samt bättre kvalitet och hållbarhet.

Det kan vara aktuellt, att bladgödsla med kalcium, magnesium, järn, mangan, bor, zink, kisel eller en blandad cocktail av såväl makro- som mikronäring.

Yara har en lång rad bladgödselmedel, som kan tillgodose dessa behov.
Bladgödselmedel från Yara säljs under namnet YaraVita®. Yara hjälper gärna till med att utarbeta en skräddarsydd plan för din bladgödsling.

Bladgödsling är mest aktuellt på våren och hösten, när kyla och stora nederbördsmängder begränsar upptagningen av speciellt mikronäring genom rötterna.

Niels med gurkor
Niels med gurkor

Välkommen att kontakta oss för råd om gödslingsrecept

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.