Bevattning


Korrekt bevattningsstrategi är mycket viktigt i modern jordgubbsodling. Näringsbrist och många odlingsrelaterade problem orsakas oftast av övervattning och för lite syre till rötterna. Försök att bedöma vatteninnehållet i odlingssubstratet före varje vattning. Odlingssubstratet får aldrig bli för blött.

För att få enhetliga plantor med ett bra rotsystem tidigt på växtsäsongen är det mycket viktigt att det inte vattnas om natten. Odlingssubstratet ska torka ut med 15-20 % under nattperioden. Håll noga koll på detta och justera bevattningsintervallerna och dess längd. Senare när bären börjar utvecklas ska det vattnas mera. Vattenprocenten under natten ska nu bara falla med 10-12 %.

Under dagen vattnas efter ljus (instrålning). Det enklaste är att basera bevattningen dagtid efter joule/cm2. Under regniga dagar eller dagar med liten instrålning bör bevattningen styras efter fasta intervaller i kombination med instrålning.

Niels med gurkor
Niels med gurkor

Välkommen att kontakta oss för råd om gödslingsrecept

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.