Ledningstalsstyrning


Jordgubbsplantans behov av gödning är störst från början av tillväxten till blomningen. För de flesta sorter gäller det att man startar med ett ledningstal på 1,5-1,7 mS/cm och långsamt ökar till 2,0-2,5 mS/cm. Från blomningen faller behovet av gödning och ledningstalet sänks långsamt till cirka 1,5 mS/cm. Har man högt ledningstal i råvattnet ska ledningstalet generellt vara högre än om man har ett vatten med lågt ledningstal.

För att kunna gödsla korrekt, rekommenderar Yara att mäta ledningstalet och pH från dräneringsvattnet minst varannan dag och justera efter detta. Det är viktigt att ledningstalet inte stiger till över 2,7 mS/cm i dräneringsvattnet. Spurwayanalyser för fullständig näringssammansättning i odlingssubstratet bör göras regelbundet. Yara hjälper dig gärna att tolka dessa.
Var uppmärksam på att rekommenderat ledningstal kan variera lite från sort till sort och årstid till årstid. Fråga gärna Yara till råds om detta.

Niels med gurkor
Niels med gurkor

Välkommen att kontakta oss för råd om gödslingsrecept

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.