YaraTera CALCINIT

YaraTera CALCINIT

YaraTera Calcinit används till näringsbevattning. Innehåller kalciumnitrat, dvs vattenlösligt nitratkväve samt hög halt lättlösligt kalcium.

Produkten har en enhetlig kvalitet och är mycket ren från föroreningar som kan sätta igen munstycken.

Volymvikt: 1,1

Emballage: Säck 25 kg (48 st/pall)