YaraTera KRISTALON SUPER RED

YaraTera KRISTALON SUPER RED

Fullgödselmedel för näringsbevattning (NPK 12-5-30 med S och mikro).

Används tillsammans med Calcinit och Krista MAG i ett A + B tanksystem. Främst till frukt, krukväxter, kryddväxter och bär. Kvävet i produkten utgörs till 80 % av nitrat.

Fysikalisk form: Kristallin

Volymvikt: 1,17

Ledningstal: 1 g/l vid 25 grader C (mS/cm): 1,3

Emballage: Säck 25 kg (48/pall)