Manganbrist förvärras av

  • Organogena jordar
  • Sandiga jordar
  • Högt pH
  • Kylig och våt väderlek
  • Lätta och porösa jordar

Mangan är viktigt för

  • Främjar ett friskare bladverk
  • Ökar avkastningen
  • Höjer sockerhalten