Kopparbrist förvärras av

  • Organogena jordar
  • Sandiga jordar
  • Höga kvävegivor

Koppar är viktigt för

  • Frisk, grön bladmassa
  • Förbättrad kvalitet och avkastning