Fosfors påverkan på sockerbetsskörden

Fosfor är en byggsten i nukleinsyror och fettsyror, och spelar en viktig roll i produktionen och transporten av socker, fett och protein vid sockerbetsodling.

Fosfor är särskilt viktig under betans tidiga utveckling. En god tillgång på fosfor säkerställer snabb rottillväxt och ett bra upptag av andra växtnäringsämnen.

Fosfor har en begränsad rörlighet i jorden och kan endast tas upp inom 1-2 mm från roten. Radmyllning av fosfor ger ofta ett bättre och mer effektivt upptag, och leder till bättre fosfortillgänglighet. Fosforns tillgänglighet minskar på kalla jordar och vid höga pH-värden.

Fosforbrist hämmar sockerbetans tillväxt och ger dem ett kortväxt och stelt utseende. Blastfärgen rör sig från mörkt grön till blågrönt. Dessutom kan blasten bli antocyanfärgad vilket ger bladkanter och bladnerver en rödlila färgskiftning.