YaraVita GRAMITREL

YaraVita GRAMITREL

YaraVita Gramitrel är ett balanserat och koncentrerat bladgödselmedel speciellt anpassat för stråsädens näringsbehov. Gramitrel används främst förebyggande för att förhindra att brister uppstår.

Näringsinnehåll (g/l):

N 64, Mg 150, Cu 50, Mn 150, Zn 80

Produkten tas snabbt upp av grödan, har en hög regnhållfasthet och god långtidsverkan.

YaraVita Gramitrel kan blandas med många växtskyddsprodukter. För mer information om blandbarhet, se www.tankmix.com. Tankmix finns som också som app för mobiltelefoner. Läs mer under Hjälpmedel och Garantier.

Fysikalisk form: Suspension

Emballage: 10 liter

Stråsäd

Vårsäd: 1-2 l/ha från plantans 2-bladsstadium tills första noden är synlig, stadium 12-32. Vid svår brist upprepa behandlingen 10-14 dagar senare. Sen behandling 1 l/ha från att flaggbladet är fullt utvecklat tills axets första agnar eller borstspetsar är fullt synliga, stadium 37-49. Höstsäd: Höstbehandling med 1 l/ha från plantans 2-bladsstadium, stadium 12. Vårbehandling med 2 l/ha från bestockning fram tills flaggbladet är synligt, stadium 23-37. Sen behandling 1 l/ha från att flaggbladet är fullt utvecklat tills axets första agnar eller borstspetsar är fullt synliga, stadium 37-49. Vattenmängd: 50-200 l/ha

Stråsäd

Vårsäd: 1-2 l/ha från plantans 2-bladsstadium tills första noden är synlig, stadium 12-32. Vid svår brist upprepa behandlingen 10-14 dagar senare. Sen behandling 1 l/ha från att flaggbladet är fullt utvecklat tills axets första agnar eller borstspetsar är fullt synliga, stadium 37-49. Höstsäd: Höstbehandling med 1 l/ha från plantans 2-bladsstadium, stadium 12. Vårbehandling med 2 l/ha från bestockning fram tills flaggbladet är synligt, stadium 23-37. Sen behandling 1 l/ha från att flaggbladet är fullt utvecklat tills axets första agnar eller borstspetsar är fullt synliga, stadium 37-49. Vattenmängd: 50-200 l/ha