YaraVita MANCOZIN

YaraVita MANCOZIN

YaraVita Mancozin är ett balanserat och koncentrerat bladgödselmedel speciellt anpassat efter stråsädens näringsbehov.

Näringsinnehåll (g/l):

N 61, Cu 110, Mn 330, Zn 84

Produkten tas snabbt upp av grödan, har en hög regnhållfasthet och god långtidsverkan.

YaraVita Mancozin kan blandas med många växtskyddsprodukter. För mer information om blandbarhet, se www.tankmix.com. Tankmix finns som också som app för mobiltelefoner. Läs mer under Hjälpmedel och Garantier.

Fysikalisk form: Suspension

Emballage: 5 liter

Bönor

Bönor: 1 l/ha vid 4 till 6 bladstadiet. Vattenmängd 200 l/ha.

Morötter

Morötter: 1 l/ha när grödan är 15 cm hög. Vid svår brist, upprepa behandlingen efter 10-14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha.

Stråsäd

Vårsäd: 1 l/ha från plantans 2-bladsstadium tills första noden är synlig, stadium 12-31. Sen behandling 0,5 l/ha från att flaggbladet är fullt utvecklat tills axets första agnar eller borstspetsar är fullt synliga, stadium 39-49. Höstsäd: Höstbehandling med 0,5 l/ha från plantans 2-bladsstadium, stadium 12. Vårbehandling med 1 l/ha från bestockning fram tills flaggbladet är synligt, stadium 23-37. En behandling 0,5 l/ha från att flaggbladet är fullt utvecklat tills axets första agnar eller borstspetsar är fullt synliga, stadium 39-49. Vattenmängd: 200 l/ha

Vall (betesvall)

Vallar: 1,0 l/ha tidig vår när tillväxten startat. Betesmark: 1,0 l/ha 10-14 dagar före betesgång. OBS! Får inte sprutas på betes-eller slåttervall som används till utfodring av får. Vattenmängd: 200 l/ha.

Lök

Lök: 1 l/ha två veckor efter sättning eller när grödan är 15 cm hög. Vid behov, upprepa behandlingen med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd: 200 l/ha.

Bönor

Bönor: 1 l/ha vid 4 till 6 bladstadiet. Vattenmängd 200 l/ha.

Morötter

Morötter: 1 l/ha när grödan är 15 cm hög. Vid svår brist, upprepa behandlingen efter 10-14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha.

Stråsäd

Vårsäd: 1 l/ha från plantans 2-bladsstadium tills första noden är synlig, stadium 12-31. Sen behandling 0,5 l/ha från att flaggbladet är fullt utvecklat tills axets första agnar eller borstspetsar är fullt synliga, stadium 39-49. Höstsäd: Höstbehandling med 0,5 l/ha från plantans 2-bladsstadium, stadium 12. Vårbehandling med 1 l/ha från bestockning fram tills flaggbladet är synligt, stadium 23-37. En behandling 0,5 l/ha från att flaggbladet är fullt utvecklat tills axets första agnar eller borstspetsar är fullt synliga, stadium 39-49. Vattenmängd: 200 l/ha

Vall (betesvall)

Vallar: 1,0 l/ha tidig vår när tillväxten startat. Betesmark: 1,0 l/ha 10-14 dagar före betesgång. OBS! Får inte sprutas på betes-eller slåttervall som används till utfodring av får. Vattenmängd: 200 l/ha.

Lök

Lök: 1 l/ha två veckor efter sättning eller när grödan är 15 cm hög. Vid behov, upprepa behandlingen med 10-14 dagars intervall. Vattenmängd: 200 l/ha.