Kvävestrategi


För att den skördade varan ska klassas som vårvete bör den åtminstone hålla 13 % protein. Proteinbetalningen i vårvete innebär ofta att det är lönsamt att gödsla upp till den högsta betalningsgrundande proteinhalt man tror sig kunna uppnå. Samtidigt ska detta förstås inte innebära att man överstiger liggsädesgränsen.

Tabell 1. Riktvärden för totala kvävegivan i stråsäd med stråsäd som förfrukt, kg N/ha
OBS! Justera riktvärdet efter markens egen mineralisering. 

Generella kväverekommendationer för totala kvävegivan framgår av tabellen ovan. Den totala kvävegivan bör alltid delas på flera givor, eftersom detta minskar risken för liggsäd och möjliggör att önskad proteinhalt uppnås. Delning innebär också bättre kväveutnyttjande och minskar risken för negativ miljöpåverkan.

I samband med sådd läggs en huvudgiva med YaraMila som täcker hela behovet av P och K samt ca 70% av beräknat kvävebehov. Resterande kväve läggs som komplettering senare.