YaraMila 21-3-10

YaraMila 21-3-10

YaraMila 21-3-10 passar till spannmål och vall på jordar med lågt kaliuminnehåll och medelgott fosforinnehåll.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.

Basverkan: Svagt sur

Volymvikt: 1,1

Emballage: säck 750 kg