YaraMila 22-6-6

YaraMila 22-6-6

YaraMila 22-6-6 passar till spannmål och vall på jordar med lågt fosforinnehåll och relativt bra kaliuminnehåll.

Svavelinnehållet är balanserat och passar för spannmål och vall.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.

Basverkan: Svagt sur

Volymvikt: 1,1

Emballage: säck 750 kg

5 tips inför vårsådden

YaraMila i vårgrödor

Vårsäden behöver god tillgång på kväve, fosfor och kalium för att bestockning och rotutveckling ska kunna utvecklas så bra som möjligt. Långliggande försök visar stora sänkningar i avkastning vid sjunkande markvärden.

Bristfällig gödsling sänker skörden med upp till 10-15%!

5 tips inför vårsådden