Zinkbrist förvärras av

  • Organogena jordar
  • Högt pH
  • Fosforrika jordar
  • Höga fosforgivor
  • Kylig och våt väderlek

Zink är viktigt för

  • Ökat antal kärnor per ax
  • Bättre kärnkvalitet

Yaras rekommendationer för Zink

YaraVita ZINTRAC

YaraVita ZINTRAC

Stråsäd: 1 l/ha i 200 l vatten från begynnande bestockning till 1-nodstadiet (stadium 20-31).

Läs mer om YaraVita ZINTRAC