Borbrist förvärras av

 • Sandiga jordar
 • Basiska jordar
 • Jordar med låg mullhalt
 • Höga kvävenivåer
 • Höga kalciumnivåer
 • Kylig och våt väderlek
 • Torkperioder

Bor är viktigt för

 • Pollenutveckling
 • Brist ger hansterilitet
 • Normal kärnsättning och skörd
 • Borbehovet är relativt litet