YaraMila HÖST 9-12-20 Mn

YaraMila HÖST 9-12-20 Mn

YaraMila Höst 9-12-20 Mn (Tidigare YaraMila Höst 8-10.5-20 Mn)
Nivån av och relationen mellan fosfor och kalium göra att produkten passar främst på lättare jordar och jordar med upp till mellanhögt innehåll av P och K.

Produkten är utvecklad med största mängden kväve i form av ammonium. Ammonium och manganinnehållet samverkar för att gynna manganupptaget på jordar som är problematiska på grund av lucker jord eller högt pH.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.

Basverkan: Svagt sur

Volymvikt: 1,1

Emballage: säck 750 kg

Nå din fulla skördepotential med YaraMila Höst

Se resultatet hos den lantbrukare i södra Halland som hösten 2020 utelämnade gödslingen med YaraMila® Höst 8-10.5-20 Mn (Nu ersatt med YaraMila Höst 9-12-20 Mn) på en del av sitt höstvetefält.

Ringarna.jpg

Se skillnaden!

Bilderna visar skillnaden mellan höstkorn utan höstgödsling och med 190 kg/ha YaraMila Höst 8-10.5-20 Mn (numera YaraMila Höst 9-12-20 Mn). Försöket genomfördes utanför Vara, Västergötland 2017. Platsen har låg fosforstatus i marken och effekten är dramatisk på tillväxten både höst och tidig vår.