Bördighetsanpassad P- och K-gödsling

Beräkna ditt behov av fosfor och kalium ifrån markvärde, skördenivå och grödor i växtföljden.

Räkna på P & K behovet till dina grödor

Här visar Hugo hur beräkningen fungerar: