PK-beräkning

Räkna på din PK-balans

Till verktyget för PK-beräkning

Grunden för att hitta den bästa YaraMila produkten för just din gård är att bilda sig en uppfattning om bortförsel och tillförsel av fosfor och kalium. Här hittar du en enkel växtnäringsberäkning som ett första steg för att förstå din gårds behov. Filmen till nedan visar hur du gör.

Spara ner webbsidan som genväg i din smartphone.

Gör din egen beräkning

Höstvete
Höstvete