Manganbrist förvärras av

  • Organogena jordar
  • Sandiga jordar
  • Högt pH
  • Kylig och våt väderlek
  • Lätta och porösa jordar

Mangan är viktigt för

  • Förbättrar etablering och övervintring
  • Ger en högre skörd och oljehalt
  • Förbättrar blomning och ger en jämnare mognad

Yaras rekommendationer för Mangan

YaraVita MANTRAC PRO

YaraVita MANTRAC PRO

Oljeväxter: 0,5-1,0 l/ha från 4-bladstadiet t.o.m. stjälksträckningen. Behandling kan dock göras fram till att knopparna är synliga men ej utslagna. Undvik behandling efter begynnande blomning. 0,5-1,0 l/ha i 4-8 bladsstadiet i höstoljeväxter på hösten kan vara motiverat. Vattenmängd 150-200 l/ha.

Läs mer om YaraVita MANTRAC PRO