Våroljeväxter


Våroljeväxter

Ny Tabell 2.PNG

Våroljeväxter är, liksom höstoljeväxter, känsliga för låg fosfor- och kaliumtillgång. Därför är det ofta lönsamt att gödsla med dessa näringsämnen. Dessutom ska alltid svavel tillföras i samband med kvävegödslingen. Ett NPK-gödselmedel med hög svavelhalt är idealiskt, inte minst vid kombisådd. Använd YaraMila Raps i samband med sådd och komplettera med Sulfan då en bedömning av årets bestånd kan göras, se tabell 6. Utför inte kompletteringen alltför sent, framförallt om det finns risk för försommartorka. 

Tabell 3 Olevöxter.PNG

Oljeväxter bortför cirka 8 kg P/ton skörd

Tabell4 oljeväxter.PNG

Oljeväxter bortför ca 10 kg K/ton. Upptaget i stjälk och blad är cirka 30 kg K/ton skörd.

Tabell 6 våroljeväxter.PNG

Bor

Bor är viktigt för grödornas tillväxtzoner och för blomningen. Dessutom ökar bor motståndskraften mot jordburna patogener såsom exempelvis klumprotsjuka. Bor-innehållet i YaraMila Raps är tillräckligt för raps på normala jordar. Vid låga bortal rekommenderas dessutom sprutning med Bor Super. Vid låga bortal rekommenderas dessutom sprutning med Bor Super eller YaraVita Canola Bio. YaraVita Canola Bio är ett grödspecifikt bladgödselmedel innehållande bor, specifikt utarbetad för oljeväxter.