YaraVita CANOLA BIO

YaraVita CANOLA BIO

Ett balanserat och koncentrerat bladgödselmedel speciellt anpassat för kålväxter. Canola Bio är formulerad med algextrakt för bättre upptag av näring.

• En balanserad kombination av nödvändiga näringsämnen för kålväxter.
• Hög regnhållfasthet samt optimal penetreringseffekt genom bladens vaxskikt.
• Kan blandas med många ogräs- och växtskyddsmedel. Se www.tankmix.com.
• Enkel och snabb att lösa i spruttanken.

Canola Bio kan tankblandas med:
• Agil
• Avaunt
• Biscaya
• Korvetto
• Matrigon
• Mospilan
• Renol
• Select Plus

Fysikalisk form: Lösning
Emballage: 10 liter (78 st/pall)

Kålväxter

Kålväxter: 3 liter/ha så tidigt som möjligt under tillväxten, förutsatt att tillräcklig bladmassa finns som kan besprutas (t ex 4-6 blad). Upprepa vid behov var 10-14 dag. Undvik behandling under blomning. OBS: Sista behandlingen ska göras minst en månad före skörd. Vattenmängd 200 l/ha.

Morötter

Morötter: 2 behandlingar med 3 l/ha när grödan är 15 cm hög som upprepas efter 14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha

Kålväxter

Kålväxter: 3 liter/ha så tidigt som möjligt under tillväxten, förutsatt att tillräcklig bladmassa finns som kan besprutas (t ex 4-6 blad). Upprepa vid behov var 10-14 dag. Undvik behandling under blomning. OBS: Sista behandlingen ska göras minst en månad före skörd. Vattenmängd 200 l/ha.

Morötter

Morötter: 2 behandlingar med 3 l/ha när grödan är 15 cm hög som upprepas efter 14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha

Rapsfält
Rapsfält

Kontakta mig om YaraVita Canola Bio!

Fyll i dina uppgifter och välj den återförsäljare du vill bli kontaktad av.

 

Fakta om Canola Bio

YaraVita Canola Bio har högst innehåll av bor jämfört med andra grödspecefika produkter för oljeväxter på marknaden. Den innehåller dessutom magnesium, mangan, svavel och molybden. Kombinationen av näringsämnen gör produkten optimal för oljeväxter. Canola Bio innehåller ett extrakt från en alg för att förbättra plantornas upptag av näringsämnen, vi kallar det BIOTRYG™.

Canola Bio kan tankblandas med Agil, Avaunt , Biscaya, Korvetto, Matrigon, Mospilan, Renol, Select Plus.

Se Tankmix för blandbarhet