YaraVita CANOLA BIO

YaraVita CANOLA BIO

Ett balanserat och koncentrerat bladgödselmedel speciellt anpassat för oljeväxter. Canola Bio är formulerad med algextrakt för bättre upptag av näring.

• En balanserad kombination av nödvändiga näringsämnen för oljeväxter.
• Hög regnhållfasthet samt optimal penetreringseffekt genom bladens vaxskikt.
• Kan blandas med många ogräs- och växtskyddsmedel. Se www.tankmix.com.
• Enkel och snabb att lösa i spruttanken.

Canola Bio kan tankblandas med:
• Agil
• Korvetto
• Matrigon
• Mospilan
• Renol
• Select Plus

Fysikalisk form: Lösning
Emballage: 10 liter (78 st/pall)

Kålväxter

3 liter/ha så tidigt som möjligt under tillväxten, förutsatt att tillräcklig bladmassa finns som kan besprutas (t ex 4-6 blad). Upprepa vid behov var 10-14 dag. Undvik behandling under blomning. OBS: Sista behandlingen ska göras minst en månad före skörd. Vattenmängd 200 l/ha.

Morötter

Morötter: 2 behandlingar med 3 l/ha när grödan är 15 cm hög som upprepas efter 14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha

Kålväxter

3 liter/ha så tidigt som möjligt under tillväxten, förutsatt att tillräcklig bladmassa finns som kan besprutas (t ex 4-6 blad). Upprepa vid behov var 10-14 dag. Undvik behandling under blomning. OBS: Sista behandlingen ska göras minst en månad före skörd. Vattenmängd 200 l/ha.

Morötter

Morötter: 2 behandlingar med 3 l/ha när grödan är 15 cm hög som upprepas efter 14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha

 

Fakta om Canola Bio

YaraVita Canola Bio har högt innehåll av bor. Den innehåller dessutom magnesium, mangan, svavel och molybden. Kombinationen av näringsämnen gör produkten optimal för oljeväxter. Canola Bio innehåller ett extrakt från en alg för att förbättra plantornas upptag av näringsämnen.

Canola Bio kan tankblandas med Agil, Korvetto, Matrigon, Mospilan, Renol, Select Plus.

Se Tankmix för blandbarhet