YaraMila RAPS

YaraMila RAPS

YaraMila Raps är utvecklad för att tillgodose oljeväxternas speciella näringsbehov och har genom åren visat ge mycket bra resultat i höstraps.

Det är ett starkt NPK-gödselmedel som innehåller extra svavel, bor och magnesium. Lättillgängligt fosfor och bor hjälper plantorna till en bra etablering. Tillgång på magnesium ger en säker tillväxt både ovan och under markytan. Därför är det viktigt att en välkomponerad näringsblandning finns i närheten av rötterna när plantan etablerar sig.

YaraMila Raps kan användas till höstoljeväxter både på hösten och på våren samt till våroljeväxter och andra kålväxter.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.

Basverkan: Svagt sur

Volymvikt: 1,1

Emballage: säck 750 kg

Alla näringsämnen i samma granul

YaraMila Raps

Höstraps är en näringskrävande gröda, därför är det viktigt att säkra tillgången av alla viktiga näringsämnen för en bra etablering, god vinterhärdighet och god skörd. I YaraMila Raps finns alla viktiga näringsämnen i varje granul.

Bilden visar plantor från fälten i Rapsmästaren 2020 den 3 oktober 2019.