YaraMila RAPS

YaraMila Raps är ett P- och K-stark gödselmedel (NPK 17-5-10) med extra mycket svavel och bor samt en mindre mängd magnesium. Produkten är framtagen för att passa det speciella näringsbehov som oljeväxter och andra kålväxter har.

I höstoljeväxter gynnar YaraMila Raps etableringen på hösten och ger en skördeökning på i genomsnitt drygt 300 kg jämfört med om enbart en NS-produkt används höst och vår. Även borinnehållet i YaraMila Raps har positiv betydelse för övervintringen.

Olje- och kålväxter behöver dubbelt så mycket svavel som stråsäd, cirka 1 kg svavel för vart 5:e kilo kväve. YaraMila Raps ger tillräckligt med svavel. Även innehållet av bor är högt och motsvarar behovet i en gröda som ger 5 ton skörd.

YaraMila Raps kan användas till höstoljeväxter både på hösten och på våren samt till våroljeväxter och andra kålväxter.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.

Basverkan: Svagt sur

Volymvikt: 1,1

Emballage: säck 750 kg