YaraBela SULFAN

YaraBela SULFAN

Sulfan (NS 24-6) är en kväveprodukt med högt svavelinnehåll anpassat till oljeväxter. I vall passar Sulfan då P och K inte behövs eller om man har tillgång till stallgödsel.

Sulfan har en N:S-kvot på 4:1. Det gör att den passar utmärkt som kvävegödselmedel till svavelkrävande grödor som oljeväxter.

Sulfan passar också mycket bra i kombination med stallgödsel eftersom stallgödsel endast innehåller en mycket liten mängd växttillgängligt svavel.

YaraBela Sulfan innehåller blå granuler. Innehållet i den blå granulen är detsamma som i övriga granuler och det blå färgämnet är godkänt för livsmedel.

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti.

Basverkan: Svagt sur

Volymvikt: 1,05

Emballage: Säck 750 kg