Bladgödsling


Bladgödsling

Oljeväxter har ibland svårt att hinna ta upp all nödvändig växtnäring under den starka tillväxtfasen mellan 4-bladsstadium och blomningen. Bladgödsling ger därför ofta skördeökningar. YaraVita Canola Bio kan användas förebyggande. Det är speciellt utvecklat för oljeväxter och ger en balanserad tillförsel av B, S, Mg, Mn och Mo. På lätta porösa jordar och vid höga pH-värden kan manganbrist förekomma. Denna kan avhjälpas med Mantrac Pro.