Zinkbrist förvärras av

  • Organogena jordar
  • Högt pH
  • Fosforrika jordar
  • Höga fosforgivor
  • Kylig och våt väderlek

Zink är viktigt för

  • God plantutveckling i början av säsongen
  • Förbättrar avkastningen
  • Tidigare skörd