Magnesiumbrist förvärras av

  • Sandiga jordar
  • Sura jordar
  • Kaliumrika jordar
  • Höga kaliumgivor
  • Kylig och våt väderlek

Magnesium är viktigt för

  • God plantutveckling i början av säsongen
  • Förbättrar avkastningen
  • Tidigare skörd